I vår bilpark har vi moderne biler som vi bruker til våre transporttjenester.

Vår bilparkHer har vi to budbiler, som vi benytter til transport mellom Løkken og Trondheim. Vi har også fire skapbiler som benyttes til stykkgods, samt en tippbil ved frakt av pukk, sand og grus ved oppdrag for entreprenører. I tillegg har vi en containerbil som vi bruker fast til transport for blant annet Post Nord til Hitra og Frøya. Vi har også to traktorer som benyttes til snøbrøyting i Løkken-området.

Til sammen utgjør dette 10 enheter i bilparken vår.